SEO

Konsumenter idag ställer allt större krav på att reklam faktiskt är relevant. Så kallad SEO – eller på svenska, sökordsoptimering – är idag en av förutsättningarna för att lyckas med marknadsföring online.

Genom att skapa en videoannons eller kampanj med rätt sökord nås helt rätt målgrupp. Självklart blir detta mycket mer kostnadseffektivt än att ”skjuta brett” – vilket till och med kan få en negativ effekt för avsändarens varumärke.

Resultatet kan verifieras direkt online och sökorden kan löpande justeras för att snäva in på målgruppen ytterligare, eller för att täcka in alternativa grupper. Likaså kan detaljer, budskap och ordning i videomaterialet justeras efter utvärdering i samma syfte.

Eftersom vi på Smartfilm i huvudsak fokuserar på filmlösningar, är det förstås det vi är bäst på. Men vi hade samtidigt inte nått högsta möjliga resultat om vi inte själva varit väl insatta i hur sökordsoptimering fungerar. Rätt tänk från början i ett projekt är förstås helt avgörande för slutresultatet. Själva optimeringen tar i sin tur någon av våra expertpartners hand om. Tillsammans med oss och våra kunder utvärderas och maximera utdelningen sedan för varje film och kampanj.

Linnégatan 24
216 14 Malmö-Limhamn
E-mail: info@smartfilm.se