Färgkorrigering / Grading

Färgkorrigering är oftast en osynlig självklarhet inom rörlig bild och stillbildsfotografering. Faktum är att resultatet bara märks om det inte utförts. Det mänskliga ögat är expert på att justera vårt seende utifrån tillgänglig ljus, medan en kamera är mycket mer känsligt för olika kvaliteter och färgtemperatur i det ljus som fångas.

Kamerans brister kompenseras genom färgkorrigering innan det filmade eller fotograferade materialet blir till en färdig film. I korthet granskas materialet och justeras för att bättre matcha upplevelsen av verkligheten. Beroende på omständigheterna – bland annat avgör antal olika ljuskällor och tillgång till naturligt ljus – är detta arbete bara en minimal insats till ett relativt tidsödande arbete.

Självfallet är målet alltid att minimera arbetet genom en kontrollerad och väl genomtänkt ljussättning redan vid tillfället som bilderna tas, men ibland räcker inte detta av olika omständigheter. Kanske kan inte ljuset vid inspelningstillfället kontrolleras fullt ut – eller så är slutresultatet tänkt som ett helt annat än det som faktiskt filmas.

Denna typ av justeringar, där färger och känsla i bilden medvetet förändras i efterhand, kallas istället grading. Det kan också kallas look, Färgkorrigeringen kan i detta mer påtagliga fall snarare liknas vid en form av visuell effekt.

Eftersom både färgkorrigering och grading är en viktig del av dagens bildmässiga uttryck, är det en självklar del av vår arbetsprocess som finns med redan från start av varje nytt projekt. Rätt känsla är trots allt avgörande för att det avsedda budskapet ska nå hela vägen.

Linnégatan 24
216 14 Malmö-Limhamn
E-mail: info@smartfilm.se